Sunday, June 26th 2022 7:32PM EDT

Cắm ghép tức thì một răng cửa bên hàm trên

Video sau đây trình bày việc lên kế hoạch, nhổ răng, chuẩn bị hố xương và cấy ghép tức thì một implant 4.0 x 8.0mm có đường kính trong 2.5mm tại vị trí răng cửa bên hàm trên. Video cũng bao gồm kỹ thuật thay đổi hướng Pilot Drill khi khoan trên bờ dốc xương. Kỹ thuật này giúp cho việc định vị implant được chính xác. Trong việc chuẩn bị hố xương, nha sĩ sẽ sử dụng các mũi nạo tay gắn vào cây nối để kiểm soát tốt hơn việc nong xương, đặc biệt ở những nơi xương mỏng.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.