Wednesday, December 1st 2021 7:41PM EST

Cấy ghép hai giai đoạn cho một răng hàm trên bị thiếu bẩm sinh

Video giới thiệu các bước lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép hai giai đoạn một SHORT® Implant 4.5 x 6.0mm cho một răng hàm trên của một bệnh nhân nữ 26 tuổi. Ngoài việc sử dụng mũi nạo xương, các mũi nạo tay và dụng cụ chuyển đổi cũng được dùng cho việc chuẩn bị hố xương, để kiểm soát tốt hơn ở các vùng xương mỏng.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.