Sunday, August 14th 2022 12:49AM EDT

Cấy ghép tức thì một SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm cho răng hàm dưới

Video giới thiệu việc lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép tức thì một SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm cho một răng hàm dưới. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống lún (countersinking) hố xương, nhằm giúp cho việc đặt abutment tạm được thuận lợi.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Vietnamese and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.