Wednesday, July 6th 2022 7:27PM EDT

Dvofazna ugradnja implanta na poziciji urođeno nedostajućeg premolara u gornjoj vilici

Naredna studija slučaja prikazaće planiranje terapije, preparaciju u kosti i dvofaznu ugradnju 4,5×6,0mm Bicon Short implanta, na mestu urođeno nedostajućeg gornjeg premolara kod dvadeset šestogodišnje pacijentkinje. Pored mašinskih proširivača, upotrebljeni su i ručni proširivači pretvoreni u mašinske pomoću adaptera, čime je postignuta bolja kontrolapreparacije, posebno u regijama sa tankom kosti.


Show Video Embed Code
This entry was posted in International, Serbian and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.