Dutch

thumbnail

NEW! Tweefasige implantatie voor een aangeboren agenesie van een premolaar in de bovenkaak

Posted on in International, Dutch

Deze klinische en technische video toont de planning, osteotomiepreparatie en tweefasige plaatsing van 4,5 x 6,0 mm SHORT® Implant voor een aangeboren agenesie van een premolaar in de bovenkaak bij een 26-jarige vrouw. Om meer controle te hebben in dun bot werden naast de gewone reamers op handstuk ook handreamers op een verschroefde adapter gebruikt bij de preparatie van de osteotomie.

thumbnail

NEW! Plaatsen in twee fasen en vrijleggen van een 4,5 x 6,0 mm SHORT® Implant en restauratie van een mandibulaire molaar

Posted on in International, Dutch

Deze video geeft een uitgebreid overzicht van de chirurgische en prothetische procedures van het Bicon-systeem voor een eerste molaar in de onderkaak. Naast het plaatsen in twee fasen van een 4,5 x 6,0 mm SHORT® Implant worden het vrijleggen, de afdrukname op implantaatniveau en de restauratie met een Integrated Abutment Crown™ (IAC) getoond, met beelden van het vervolgbezoek na vijf maanden.

thumbnail

Extractie, onmiddellijke plaatsing, en restauratie van een eerste molaar in de onderkaak met een Integrated Abutment Crown™ (IAC)

Posted on in International, Dutch

Deze uitgebreide video toont de extractie van een eerste molaar in de onderkaak en de onmiddellijke plaatsing van een 5.0 x 6.0mm Bicon Short Implant, gebruik van de Sulcus vormer om de toegang tot de Osteotomie te verdiepen hetgeen helpt bij de correcte plaatsing van het bot op het hellend vlak van het implantaat. Daarbij worden de afdruk op inplantaatniveau, de tijdelijke en definitieve plaatsing van een Integrated Abutment Crown (IAC) getoond met beelden van 2,5 jaar opvolging.

thumbnail

Onmiddellijke plaatsing en restauratie van een molaar in de bovenkaak met een extraoraal gecementeerde Lithium-Disilikaat-kroon

Posted on in International, Dutch

Deze uitgebreide videostudie toont de extractie van een eerste molaar in de bovenkaak en de onmiddellijke plaatsing van een 6,0 x 6,0mm Bicon SHORT®-implantaat. Verder worden er drie verschillende afdrukmethodes voorgesteld: implantaatniveau met afdrukmateriaal, implantaatniveau met digitale scanning en afdruk op abutmentniveau. Tot slot worden het extra-oraal cementeren van een kroon uit lithiumdisilicaat en de definitieve plaatsing ervan getoond