Vietnamese

thumbnail

Cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm cho hàm dưới

Posted on in International, Vietnamese

Video giới thiệu việc chuẩn bị và cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm kế nhau cho một nam bệnh nhân 66 tuổi. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống trượt mũi nạo, cách dùng chốt dẫn hướng, chốt song song, mũi nong xương và các mũi nạo tay, cũng như các hướng dẫn trong quá trình tạo hố xương.

thumbnail

Lấy dấu trên implant – lắp đặt hàm lồng 9 đơn vị bằng vật liệu TRINIA trên 4 implant 21 năm

Posted on in International, Vietnamese

Video trình bày việc lấy mẫu dấu trên implant, và lắp đặt một hàm lồng 9 đơn vị bằng vật liệu TRINIA cho một bệnh nhân nam 87 tuổi, và đã đặt các implant 21 năm trước. Tất cả chỉ thực hiện trong hai lần thăm khám.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn cho một răng hàm trên bị thiếu bẩm sinh

Posted on in International, Vietnamese

Video giới thiệu các bước lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép hai giai đoạn một SHORT® Implant 4.5 x 6.0mm cho một răng hàm trên của một bệnh nhân nữ 26 tuổi. Ngoài việc sử dụng mũi nạo xương, các mũi nạo tay và dụng cụ chuyển đổi cũng được dùng cho việc chuẩn bị hố xương, để kiểm soát tốt hơn ở các vùng xương mỏng.

thumbnail

Cấy ghép tức thì một SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm cho răng hàm dưới

Posted on in International, Vietnamese

Video giới thiệu việc lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép tức thì một SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm cho một răng hàm dưới. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống lún (countersinking) hố xương, nhằm giúp cho việc đặt abutment tạm được thuận lợi.

thumbnail

Cắm ghép tức thì một răng cửa bên hàm trên

Posted on in International, Vietnamese

Video sau đây trình bày việc lên kế hoạch, nhổ răng, chuẩn bị hố xương và cấy ghép tức thì một implant 4.0 x 8.0mm có đường kính trong 2.5mm tại vị trí răng cửa bên hàm trên. Video cũng bao gồm kỹ thuật thay đổi hướng Pilot Drill khi khoan trên bờ dốc xương. Kỹ thuật này giúp cho việc định vị implant được chính xác. Trong việc chuẩn bị hố xương, nha sĩ sẽ sử dụng các mũi nạo tay gắn vào cây nối để kiểm soát tốt hơn việc nong xương, đặc biệt ở những nơi xương mỏng.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn: Implant 4.0 x 8.0mm cho hàm trên và Phục hình với mão tích hợp IAC

Posted on in International, Vietnamese

Video sau đây trình bày việc lên kế hoạch điều trị, chuẩn bị hố xương và cắm một implant 4.0 x 8.0mm đường kính trong 2.5mm cho một răng nanh hàm trên, có sử dụng màng collagen và thủ thuật ghép xương với SynthoGraft™. Sau bốn tháng chờ lành thương, vị trí cắm implant được mở ra, lấy dấu và phục hình với mão tích hợp abutment (IAC). Ngoài ra, ca phẫu thuật còn trình bày việc chỉnh sửa thẩm mỹ cho một mão tích hợp cũ (15 năm).

thumbnail

Bicon SHORT® Implants Giới Thiệu

Posted on in International, Vietnamese

Video này giới thiệu về hệ thống Bicon SHORT® Implants: lịch sử phát triển và khoa học nằm sau thiết kế của hệ thống, cũng như làm thế nào Bicon có thể đem lại các khả năng tối ưu cho cấy ghép implant, và giảm thiểu sự cần đến thủ thuật ghép xương.

thumbnail

Cấy ghép hai giai đoạn cho một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm với Quy trình nâng xoang nội, sử dụng Phẫu thuật có hướng dẫn cho răng hàm phải đầu tiên và phục hồi bằng mão tích hợp abutment (IAC).

Posted on in International, Vietnamese

Video nghiên cứu này trình bày việc cấy ghép hai giai đoạn một Implant Bicon SHORT® 5.0 x 6.0mm với quy trình nâng xoang nội, sử dụng phẫu thuật có dẫn hướng cho răng cối đầu tiên của hàm trên, và phục hồi bằng mão răng tích hợp abutment (IAC). Phẫu thuật cấy ghép có dẫn hướng được tiến hành cho một implant 5.0 x 5.0mm, nhằm giảm thiểu nguy cơ thủng xoang và đẩy nhanh việc đặt Implant 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® với quy trình nâng xoang nội. Lỗ khoan sau đó được làm sâu hơn bằng cách sử dụng Mũi khoan phẫu thuật có dân hướng dài hơn thông qua Vòng hướng dẫn 5.0mm cho đến khi đạt được độ sâu cần thiết để tiến hành nâng xoang dự định cho implant 6.0mm. Ngoài ra, video còn có hình ảnh theo dõi sau một tuần, 9 tháng và 5 năm.

thumbnail

Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietnamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.

thumbnail

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Posted on in International, Vietnamese

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.