Tag Archives: Seating

thumbnail

상악 및 하악의 Telescopic 보철물 제작과 장착 -바이콘 SHORT® Implants 와 Universal Abutment Coping 사용-

Posted on in International, Korean

68세 남성, 상하악 각각 2개의 4.5×8.0mm 와 2개의 5.0×6.0mm 바이콘 SHORT® Implants 와 Universal Abutment Coping으로 지지되는 Telescopic 보철물 제작과 장착을 위한 임상 기법

thumbnail

하악 구치부, 4.5 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant 의 2회 수술법 식립, 수복 절개 및 보철 수복

Posted on in International, Korean

이 비디오에서는 하악 대구치 상실 환자를 위한 바이콘 수술 및 보철 술식을 종합적으로 보실 수 있습니다. 2회 수술법으로 4.5×6.0mm Short Implant 식립, 수복 절개(Uncovering), 임플란트 레벨 인상, 크라운 삽입, IAC (Integrated Abutment Crown) 보철 수복의 전 과정을 보여줍니다. 또한 보철 후 5개월 이미지 까지!

thumbnail

Vervaardigen en plaatsen van een TRINIA® telescoopprothese in boven- en onderkaak met universele abutmentkapjes op Bicon SHORT® Implants

Posted on in International, Dutch

Deze video toont de klinische procedures voor het vervaardigen en plaatsen van een TRINIA® telescoopprothese in de boven- en onderkaak van een 68-jarige man, met universele abutmentkapjes op twee 4,5 x 8,0 mm en twee 5,0 x 6,0 mm Bicon SHORT® Implants.

thumbnail

Plaatsen in twee fasen en vrijleggen van een 4,5 x 6,0 mm SHORT® Implant en restauratie van een mandibulaire molaar

Posted on in International, Dutch

Deze video geeft een uitgebreid overzicht van de chirurgische en prothetische procedures van het Bicon-systeem voor een eerste molaar in de onderkaak. Naast het plaatsen in twee fasen van een 4,5 x 6,0 mm SHORT® Implant worden het vrijleggen, de afdrukname op implantaatniveau en de restauratie met een Integrated Abutment Crown™ (IAC) getoond, met beelden van het vervolgbezoek na vijf maanden.

thumbnail

Pose en deux temps, découverte et restauration d’un implant court Bicon 4,5 x 6,0 mm en secteur mandibulaire postérieur

Posted on in International, French

Cette vidéo donne un aperçu complet des techniques chirurgicales et restauratrices du système Bicon dans la zone d’une première molaire mandibulaire manquante. Elle montre le placement en deux temps chirurgical d’un implant court Bicon 4,5 x 6,0 mm, sa découverte ultérieure, la prise d’empreinte de transfert au niveau de l’implant, l’insertion de la couronne, et la restauration finale avec une couronne à pilier intégré (IAC™). En outre, des images de suivi à cinq mois sont fournies.

thumbnail

Fabrication et insertion d’une prothèse télescopique maxillaire et mandibulaire TRINIA® avec coiffes de pilier universel sur des implants courts Bicon

Posted on in International, French

Cette vidéo montre les procédures cliniques pour la fabrication et l’insertion d’une prothèse télescopique maxillaire et mandibulaire TRINIA® avec coiffes de pilier universel sur deux implants courts Bicon 4,5 x 8,0 mm et deux implants courts 5,0 x 6,0 mm, pour un patient masculin de 68 ans.

thumbnail

Realizzazione ed Inserimento di Protesi Telescopiche in TRINIA® mascellare e mandibolare

Posted on in International, Italian

Tecniche cliniche per la realizzazione e l’ inserimento di protesi telescopiche in TRINIA®, una mascellare e una mandibolare, con cappette per monconi universali su impianti SHORT® Bicon.

thumbnail

Nhổ răng, đặt implant tức thời, và phục hình một răng cối hàm dưới với mão răng tích hợp abutment (IAC)

Posted on in International, Vietnamese

Ca nghiên cứu này trình bày việc nhổ bỏ một răng cối hàm dưới, và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm, sử dụng một cây tạo hình nướu để khoét loe lỗ khoan xương. Điều này giúp giảm thiểu các sự di chuyển ngoài ý muốn của lỗ khoan xương ra khỏi phần xương đặc hoặc dốc. Ngoài ra, video còn trình bày việc lấy dấu cấp implant, đặt mão răng tạm thời, và cắm chắc một mão tích hợp abutment (IAC), và hình ảnh của 2,5 năm sau đó.

thumbnail

フルマウスのテレスコピックトリニア補綴の作成からセットまで・ユニバーサルアバットメントコーピングとBicon ショートインプラント。

Posted on in International, Japanese

トリニアテレスコピック補綴・ユニバーサルアバットメントのフルマウス臨床例を紹介します。
68歳 男性 インプラントのサイズは4.5 x 8.0mm, 5.0 x 6.0 mm。

thumbnail

Cắm ghép và Phục hình tức thời cho một răng hàm trên, với một mão răng Lithium Disilicate được gắn ngoài miệng

Posted on in International, Vietnamese

Ca thực hành đầy đủ trình bày việc nhổ bỏ răng hàm số 1 và cắm tức thời một Bicon SHORT® Implant 6.0 x 6.0mm. Ngoài ra, ba kỹ thuật lấy dấu khác nhau được giới thiệu: lấy dấu cấp implant với vật liệu lấy dấu, cấp implant với digital scanning, và lấy dấu chuyển đổi cấp abutment. Thêm nữa, việc gắn mão răng ngoài miệng và cắm đặt răng hoàn tất cũng được giới thiệu.